قالب وبلاگ

سوالات كوتاه پاسخ بخش زيست سوم راهنمايي

درحال بارگذاری ....
به پایگاه آموزشی دروس دوره متوسطه اول و دوم آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : سوالات كوتاه پاسخ بخش زيست سوم راهنمايي
کانال تلگرام علوم تجربی و زیست شناسی
با استفاده از موضوعات و دسته بندی های سمت راست صفحه می توانید مطلب مورد نظرتان را پیدا کنید.

سوالات كوتاه پاسخ بخش زيست سوم راهنمايي

تاریخ ارسال پست:
06 / 07 / 1390
نویسنده:
رضاآقامحمدي
تعداد بازدید:
6439

سوالات كوتاه پاسخ بخش زيست سوم راهنمايي

سوالات كوتاه پاسخ بخش زيست سوم راهنمايي

·  1)      انسان براي حركت كردن به استخوان و...................نياز دارد

·  2)      .......................عامل اصلي حركت است

·  3)      فايده هاي استخوان براي بدن را بنويسيد

·  4)      ساختمان استخوان را توضيح دهيد

·  5)      ماده زمينه اي استخوان از چه چيزهايي تشكيل شده است

سوالات كوتاه پاسخ بخش زيست سوم راهنمايي

براي مشاهده ودريافت سوالات ، به ادامه مطلب برويد...

 

سوالات كوتاه پاسخ بخش زيست سوم راهنمايي

·  1)      انسان براي حركت كردن به استخوان و...................نياز دارد

·  2)      .......................عامل اصلي حركت است

·  3)      فايده هاي استخوان براي بدن را بنويسيد

·  4)      ساختمان استخوان را توضيح دهيد

·  5)      ماده زمينه اي استخوان از چه چيزهايي تشكيل شده است

·  6)      فايده كلسيم و فسفر براي استخوان چيست

·  7)      اجزاي استخوان را نام ببريد

·  8)      فايده رشته هاي پروتئيني در استخوان چيست

·  9)      زيان كمبود فسفر و كلسيم در بدن چيست

·  10)  چرا هر چه سن بالاتر مي رود استخوانها آسيپ پذير تر مي شوند

·  11)  اگر رشته هاي پروتئيني در بدن نباشد به بدن چه زياني مي رسد

·  12)  غضروف چيست؟ ودر كجاي بدن وجود دارد

·  13)  چگونه غضروف به استخوان تبديل مي شود

·  14)  استخواني شدناز چه زماني آغاز مي شود و تا چند سالگي ادامه مي يابد

·  15)  بعد از بيست سالگي رشد چگونه است

·  16)  مفصل چيست و مفصلها بر چه اساسي تقسيم بندي مي شوند

·  17)  انواع مفصل را نام ببريد و مثال بزنيد

·  18)  استخوانها در محل مفصل ثابت و نيمه متحرك به چه وسيله اي به هم متصل شده اند

·  19)  رباط چيست

·  20)  مفصل متحرك را توضيح دهيد

·  21)  كار ماهيچه چيست

·  22)  ساختمان ماهيچه را توضيح دهيد

·  23)  چگونه ماهيچه حركت مي كند

·  24)  انواع ماهيچه ها را نام ببريد و مقايسه كنيد

·  25)  زرد پي چيست و بزرگترين زردپي بدن چه نام داردو در كجا قرار دارد

·  26)  چرا ماهيچه ها جفت جفت كار مي كنند

·  27)  هماهنگي را تعريف كنيد

·  28)  وظيفه دستگاه عصبي چيست

·  29)  واحد سازنده دستگاه عصبي چه نام دارد

·  30)  دو بخش اصلي دستگاه عصبي را نام ببريدو توضيح دهيدچ

·  31)  مراكز عصبي را نام ببريد و بگوييد در كجا قرار دارند

·  32)  كار شبكه نورون ها چيست

·  33)  نورون چيست و از چه قسمتهايي تشكيل شده شكل آن را رسم كنيد

·  34)  تار عصبي و اعصاب چيست

·  35)  كار نورون چيست؟جهت جريان عصبي چگونه است

·  36)  سيناپس چيست

·  37)  تفاوت دندريت و اكسون چيست

·  38)  انواع نورون را نام ببريد و ويژگي هاي ساختاري هر يك را بيان كنيد

·  39)  تفاوت نورون حسي و حركتي چيست

·  40)  اعمال انعكاسي را تعريف كنيد و مثال بزنيد

·  41)  در يك عمل انعكاسي چه چيزهايي دخالت دارند

·  42)  هورمون چيست

·  43)  كدام دستگاههاباعث ايجاد هماهنگي در بدن مي شوند

·  44)  برقراري ارتباط بين سلولهاي بدن از طريق پيام هاي .....................و ........................صورت مي گيرد

·  45)  پيام هورموني ارتباط را از طريق .............برقرار مي كند ولي پيام عصبي ماهيت.........................دارد

·  46)  اندام هدف چيست

·  47)  افزايش يا كاهش هورمون چه اثري بر بدن دارد

·  48)  ميزان ترشح هورمونها بوسيله ي كدام غده كنترل مي شود

·  49)  غده هاي داخلي كه هورمون ترشح مي كند را نام ببريد

·  50)  كار هر يك از غده هاي روبرو را بنويسيد       هيپوفيز         لوزالمعده       فوق كليه     جنسي

·  51)  كدام غده ها رشد بدن را كنترل مي كنند

·  52)  تنظيم قند خون توسط كدام غده ها صورت مي گيرد

·  53)  هورمونهاي غده فوق كليه بر كدام اندام ها اثر مي گزاردو هر يك چه تغيير مي كند

·  54)  تاثير هورمون غده تيروئيد در رشد مربوط به كدام دوران زندگي است

·  55)  هورمون رشد از كدام غده ترشح مي شود و چگونه بر رشد اثر مي گزارد

·  56)  كدام هورمون از لوزالمعده ترشح مي شود و چه تاثيري در بدن دارد

·  57)  دستگاه عصبي و هورموني را از نظر نوع پيام و مسير انتقال و سرعت با هم مقايسه كنيد

·  58)  رشد را تعريف كنيد

·  59)  آهنگ رشد در انسان چگونه است

·  60)  كدام ماده بر رشد انسان تاثير مي گزارد

·  61)  بلوغ چيست

·  62)  به چه دوراني ، دوران نوجواني مي گويند و اين دوران چه تفاوتي در دختران و پسران دارد

·  63)  خصوصيات دوران نوجواني را بنويسيد

·  64)  انواع بلوغ را نام ببريد و تعريف كنيد

·  65)  صفات ثانويه چيست چند مثال بزنيد

·  66)  علت بوجود آمدن صفات ثانويه چيست

·  67)  غده جنسي در پسران  و دختران چه نام دارند و هر يك چه هورمونهايي ترشح مي كنند

·  68)  هورمون تسترسترون چه اثري در بدن دارد

·  69)  هورمون هاي تخمدان چه تاثيري در بدن دارد

·  70)  در دوران بلوغ براي ايمني خاطر به چه چيزهايي نياز داريم

·  71)  در تصميم گيري چه چيزهايي را بايد در نظر گرفت

·  72)  واكنش دفاعي چيست

·  73)  چه افرادي بيشتر از واكنش دفاعي استفاده مي كنندچرا

·  74)  كدام افراد كمتر از واكنش دفاعي استفاده مي كنند

·  75)  واكنش هاي دفاعي را نام ببريد و تعريف كنيد

·  76)  كدام ويژگي موجودات زنده را از موجودات بي جان متمايز مي سازد چرا

·  77)  مهم ترين شباهت ويروس ها با موجودات زنده چيست

·  78)  چه چيز نقش اساسي در بقاي نسل جاندار دارد

·  79)  توليد مثل را تعريف كنيدچ

·  80)  انواع توليد مثل را نام ببريد و هر يك را تعريف كنيد

·  81)  انواع توليد مثل غير جنسي را نام ببريد و مثال بزنيد

·  82)  توليد مثل رويشي را توضيح دهيد

·  83)  دو طريقه توليد مثل رويشي را نام ببريد و مثال بزنيد

·  84)  هاگ زايي را تعريف كنيد

·  85)  هاگ چيست و در كجا قرار دارد

·  86)  توليد مثل جنسي به وسيله .......................صورت مي گيرد

·  87)  گامت در كجا بوجود مي آيد

·  88)  لقاح را تعريف كنيد

·  89)  حاصل عمل لقاح چيست

·  90)  چگونه يك جاندار جديد بوجود مي آيد

·  91)  ........................اندام توليد مثل گياهان گلدار است

·  92)  بخش هاي توليد كننده گامت در گل چيست

·  93)  ................اندام نر گل و.................. اندام ماده گل است

·  94)  چگونه گامت نر و ماده توليد مي شود

·  95)  شكل پرچم و مادگي را رسم كنيد و قسمتهاي مختلف آن را نام گزاري كنيد

·  96)  ساختمان دانه ي گرده را رسم كنيد

·  97)  چگونه در گياه دانه توليد مي شود

·  98)  گرده افشاني را تعريف كنيد

·  99)  از رشد تخمدان ،تخمكو تخم چه چيزهايي بوجود مي آيد

·  100) گامت نر ..................و گامت ماده.........................نام ببريد

·  101) دو شباهت توليد مثل در جانداران را بنويسيد

·  102) در كدام جانداران ،اندام توليد مثل نر و ماده در بدن يك فرد است

·  103) براي انجام عمل لقاح چه شرايطي لازم است

·  104) انواع لقاح از نظر مكاني را نام ببريدتعريف كنيد و مثال بزنيد

·  105) منظور از دوره جنسي چيست

·  106) لقاح خارجي معمولآ در كجا صورت مي گيرد

·  107) شرايط لازم براي توليد مثل موفق چيست

·  108 ايجاد امكان رشد سلول تخم در چه جانداراني موفقيت آميز است

·  109 جنين از طريق.................كه بوسيله............به جنين متصل است با خون مادر در ارتباط است

·  110 جنين داخل رحم در پستانداران چگونه تغذيه مي كند

·  111 در جانوران تخم گذار جنين چگونه تغذيه مي كند

·  112 در جانوران تخم گذار جنين چگونهمحافظت مي شود

·  113 غدد جنسي نر چه خصوصياتي دارند و وظيفه آن چيست

·  114 غدد جنسي ماده چه خصوصياتي دارند و وظيفه آن چيست

·  115 بيضه ها در كجا قرار دارند ؟چند عدد هستند؟در چه دمايي عمل اسپرم سازي انجام مي دهند و تا چه زماني ساخته مي شوند

·  116 تعداد تخمدان چند تاست؟در كجا قرار دارد ؟تا چند سالگي عمل تخمك سازي را انجام مي دهد؟

·  117 منابع طبيعي چيست؟بر چند نوع است نام ببريد تعريف كنيد

·  118 منابع تجديد شدني و منابع تجديد نشدني را تعريف كنيد و مثال بزنيد

·  119 انسان از چه راههايي موجب آسيب رساندن به طبيعت مي شود

·  120 محيط زيست يعني چه؟

·  121 چرا بايد از محيط زيست محافظت كنيم

·  122 بيشتر موجودات زنده در كدام زيستگاه زندگي مي كنند

·  123 چه چيزهايي گوناگوني زيستي را تهديد مي كند

·  124 چرا نسل موجودات زنده كه در جنگل هاي پر باران استوايي زندگي مي كننددر حال انقراض است

·  125 چه موقع آلودگي بوجود مي آيد

·  126 ..............يكي از مهم ترين مسايل زيست محيطي است

·  127 چه عواملي باعث آلودگي هوا مي شود

·  128 اثرات مختلف آلودگي هوا بر زندگي انسان را بنويسيد

·  129 باران اسيدي چيست و چگونه توليد مي شود

·  130 باران اسيدي چه زيان هايي دارد

·  131 اگر    PH  آب  حدود 5/5 يا كمتر باشد نشانه وجود ....................يا................... در هواست

·  132 اگر PHآب كمتر از 7 باشد  نشانه وجود .....................در هواست

·  133 زنجيره غذايي و شبكه غذايي را تعريف كنيد

·  134 چه اجتماعي پايدارتر است

·  135 چند نمونه از اثرات منفي و مثبت انسان در طبيعت را مثال بزنيد

·  136 يكي از مشكلات انسان در به كار بردن حشره كش ها چيست

·  137 انسان چگونه توازن طبيعت را بر هم مي زند

·  138 چند نمونه از اثرات منفي انسان بر محيط زيست را بنويسيد

·  139 چرا اثرهورمون ها پايدارتر از پيامهاي عصبي است؟فايده اين پايداري چيست؟

·  140 جملات غلط را تصحيح كنيد

·   الف:ماهيچه ديواره رگها مخطط است و به صورت ارادي كار مي كند

·  ب:زردپي آشيل از ران تا كف پا امتداد دارد

·  ج:هورمون انسولين از غده تيروئيد ترشح و باعث تنظيم رشد بدن مي شود

·  د:عمل اسپرم سازي در دمايي بالاتر از دماي معمولي بدن انجام مي شود

·  141 تفاوت بلوغ جنسي و بلوغ جسمي چيست

·  142 فايده وجود اعمال انعكاسي چيست

·  143 چرا گامت ماده نسبت به گامت نر بزرگتر است

·  144 چرا لقاح خارجي روش مطمئني براي توليد جاندار نيست

·  145 كمبود................و...............در كودكان باعث خميدگي استخوان هاي پا مي شود

·  146 مفصل موجود در جمجمه از نوع...........و مفصل زانو از نوع...............است

·  147 دندريت و اكسون را................مي گويند و اجتماع آنها را...........مي گويند

·  148 غده ..........در جلوي گردن قرار داردو رشد در دوران ........را بر عهده دارد

·  149 هورمون ها از طريق.........به همه جاي بدن مي رسند و بر روي اندام.........اثر مي گذارد

·  150 توليد مثل مخمر به روش..........و باكتري به روش ...........مي باشد

·  جواب كوتاه بدهيد

·   الف:در گياهان گلدار تخمك به چه بخشي تبديل مي شود

·   ب:ماهي و خرگوش هر كدام به ترتيب چه نوع لقاحي دارند

·  151 ج:به گامت نر چه مي گويند؟3 ويژگي مهم آن را بيان كنيد

·  152 با جانداران گندم مورچه،مرغ،خرگوش و روباه چند زنجير هويك شبكه غذايي بنويسيد

·  153 برجستگي سر پرچم....................است

·  154 كپك نان بوسيله ...............زياد مي شود

·  155 تفاوت تخمدان با بيضه چيست (2 مورد)

·  156 تفاوت لقاح داخلي با لقاح خارجي چيست

·  157 با رسم شكل روش توليد مثل دو نيم شدن را نشان دهيد

·  158 شكل نورون را رسم كنيد و قسمتهاي مختلف آن را نام گذاري كنيد

·  159 از بين جانداران زير كدام نوزاد مي آورند كه درون بدن پرورش مي يابد سگ،قورباغه،پروانه،مار،انسان،گنجشك،لاك پشت و تمساح

·  160 كم يا زياد شدن هورمون غده ي ...........باعث رشد زياده از حد يا كمتر از حد بدن ميشود

کلمات کلیدی

علوم دوم راهنمايي

علوم سوم راهنمايي

سوالات کوتاه

مطالب مرتبط
نظرات این مطلب
علی میگه :
خوب بود ممنون.
غزل میگه :
خوب بود. ممنون دعا کنید 20 شم
شکلکشکلک
غزل میگه :
خوب بود. ممنون دعا کنید 20 شم
شکلکشکلک
صدف میگه :
بد نبود .ولی شما یه وبلاگ یا سایت در مورد پاشخ سوالات صفه 76و86 کتاب کامپیوتر سوم راهنمایی باشه بلد نیستید ؟اگبلد هستید لطفا جواب بدید.شکلک
eli میگه :
سوالات خوب است ولی از این سوالا تستی شو ندارین ایا؟؟؟؟؟؟شکلک کاش چهار گزینه ای بودشکلک
[hsl میگه :
خیلی بد است
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی