close
تبلیغات در اینترنت
تشريحي

درحال بارگذاری ....
به پایگاه آموزشی دروس دوره متوسطه اول و دوم آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : تشريحي
به کانال رسمی ما بپیوندید...
با استفاده از موضوعات و دسته بندی های سمت راست صفحه می توانید مطلب مورد نظرتان را پیدا کنید.

سوالات تشريحي بخش 3 و 4 علوم سوم راهنمايي

10 / 10 / 1390
ادامه مطلب

سوالات

,

تشريحي

,

بخش اول

,

بخش دوم

,

اول‌راهنمايي

,

دوم راهنمايي

,

سوم راهنمايي

,

علوم تجربي

,

پاسخ فعاليت ها

,

شيمي

,

ماده وتغييرات آن

,

درون اتم

,

تركيبات شيميايي

,

فرمول شيميايي

,

كار

,

انرژي

,

توان

,

بارالكتريكي

,

فشار

,

جريان

,

سوالات تشريحي بخش 3 و 4 علوم دوم راهنمايي

10 / 10 / 1390
ادامه مطلب

سوالات

,

تشريحي

,

بخش اول

,

بخش دوم

,

اول‌راهنمايي

,

دوم راهنمايي

,

سوم راهنمايي

,

علوم تجربي

,

پاسخ فعاليت ها

,

شيمي

,

ماده وتغييرات آن

,

درون اتم

,

تركيبات شيميايي

,

فرمول شيميايي

,

ماده وويژگي هاي آن

,

اثرگرمابرحجم مواد

,

انبساط

,

انقباض

,

اثرگرمابرحالت مواد

,

دسته بندي مواد

,

سوالات تشريحي بخش 3 و 4 علوم اول راهنمايي

10 / 10 / 1390
ادامه مطلب

سوالات

,

تشريحي

,

بخش اول

,

بخش دوم

,

اول‌راهنمايي

,

دوم راهنمايي

,

سوم راهنمايي

,

علوم تجربي

,

پاسخ فعاليت ها

,

شيمي

,

ماده وتغييرات آن

,

درون اتم

,

تركيبات شيميايي

,

فرمول شيميايي

,

ماده وويژگي هاي آن

,

اثرگرمابرحجم مواد

,

انبساط

,

انقباض

,

اثرگرمابرحالت مواد

,

دسته بندي مواد

,

سوالات تشريحي بخش 1 و 2 علوم سوم راهنمايي

19 / 08 / 1390
ادامه مطلب

سوالات

,

تشريحي

,

بخش اول

,

بخش دوم

,

اول‌راهنمايي

,

دوم راهنمايي

,

سوم راهنمايي

,

علوم تجربي

,

پاسخ فعاليت ها

,

شيمي

,

ماده وتغييرات آن

,

درون اتم

,

تركيبات شيميايي

,

فرمول شيميايي

,

ماده وويژگي هاي آن

,

اثرگرمابرحجم مواد

,

انبساط

,

انقباض

,

اثرگرمابرحالت مواد

,

دسته بندي مواد

,

سوالات تشريحي بخش 1 و 2 علوم دوم راهنمايي

19 / 08 / 1390
ادامه مطلب

سوالات

,

تشريحي

,

بخش اول

,

بخش دوم

,

اول‌راهنمايي

,

دوم راهنمايي

,

سوم راهنمايي

,

علوم تجربي

,

پاسخ فعاليت ها

,

شيمي

,

ماده وتغييرات آن

,

درون اتم

,

تركيبات شيميايي

,

فرمول شيميايي

,

ماده وويژگي هاي آن

,

اثرگرمابرحجم مواد

,

انبساط

,

انقباض

,

اثرگرمابرحالت مواد

,

دسته بندي مواد

,

سوالات تشريحي بخش 1 و 2 علوم اول راهنمايي

19 / 08 / 1390
ادامه مطلب

سوالات

,

تشريحي

,

بخش اول

,

اول‌راهنمايي

,

دوم راهنمايي

,

سوم راهنمايي

,

علوم تجربي

,

پاسخ فعاليت ها

,

شيمي

,

ماده وتغييرات آن

,

درون اتم

,

تركيبات شيميايي

,

فرمول شيميايي

,

ماده وويژگي هاي آن

,

اثرگرمابرحجم مواد

,

انبساط

,

انقباض

,

اثرگرمابرحالت مواد

,

دسته بندي مواد

,

تغييرات فيزيكي

,